You Plus

Nissan definerte dagsordenen

Med viktige politikere og andre aktører som ivrige tilskuere, tok Nissan opp et viktig punkt til debatt under den viktige "Arendalsuka" i Norge.

 

 

 

Sammen med Fortum holdt Nissan nylig et seminar under den raskt voksende politiker og lobbyist-uka, «Arendalsuka», i Norge. Blant nesten 1 100 ulike arrangementer, forelesninger og seminarer i løpet av uken, benyttet de to selskapene, i fellesskap med miljøorganisasjonen ZERO, muligheten til å sette fokus på et viktig tema. Det tiltrakk seg deltakere fra politisk ledelse, i tillegg til flere andre viktige aktører. Med overskriften "forskjELsnorge – går elbilpolitikken i elitefella?», var fokuset på det presserende behovet for videreutvikling av ladningsinfrastruktur for elektriske biler, noe som ligger langt etter det gode elbilsalget i Norge.

 

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet seminaret med en 25 minutters tale og forklarte regjeringens ståsted og deres innstilling til utfordringene foran oss. Ole Gudbrann Hempel, leder for utvikling av ladestjenester for Fortum i Norge, samt kommunikasjonsdirektør for Nissan Nordic Europe, Marina Maneas Bakkum, ga også en oppdatering på dagens situasjon sett fra deres perspektiv.

 

Tilhørerne fikk også presentert morgendagens ladeteknologi i det Andrew Daga, CEO for Momentum Dynamics, ga god innsikt i deres spennende forskning og utvikling innen trådløs lading. Globalt har Nissan allerede et samarbeid på gang med Momentum Dynamics og vi ser frem til å kunne fortelle mer rundt trådløs lading og de første prosjektene med dette, når det er klart.

 

Kari Asheim fra miljøvernorganisasjonen ZERO sammenfattet til slutt de utfordringer vi står overfor, men også deres forslag til løsninger, før politkere fra ulike partier deltok i en interessant debatt rundt temaet. De svarte på det Nissan og Fortum utfordret dem på og vi fikk meget positive signaler om at det er villighet til å sørge for nødvendige tiltak for å få til raskere utvikling, også i distriktene. Det blir spennende å følge opp videre i høst med politikerne på Stortinget og vi håper spesielt vårt mål om endring av effektavgiften, vinner frem. Dette er særdeles viktig for å gjøre det lønnsomt for operatørene å sette opp hurtigladeinfrastruktur i distriktene.